Als coach, adviseur of sparringspartner gericht op het ondersteunen van transformaties van mens, team, organisatie en maatschappij.

Voor het ontwikkelen, en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek gericht op organisatieontwikkeling en performance verbetering.

Via het open – of incompany programma van de Cubrix.academy zijn ‘updates‘ beschikbaar voor professionals en leidinggevenden.

Als inspirerend en visionair spreker beschikbaar via speakers.academy

“De mooiste ontwikkelingen vinden juist plaats tussen twee ecosystemen, beleidsterreinen of vakgebieden. Juist door ervaring en expertise op meerdere disciplines creëer ik waarde voor klanten.”

“De gezondheidszorg loopt vast in beheersing van kosten en kwaliteit. Verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding creëeren tussen cliënten, patiënten, medewerkers en samenleving vereist anders werken. Het ‘handboek organisatieontwikkeling’ geeft daar handvatten voor en sparren met Marcel leidt tot concretisering.”

Bert Kwadijk

Voorzitter, Zorggroep Sint Maarten

“Ik heb regelmatig behoefte om te sparren over ingewikkelde zaken, zoals de consequenties van bijvoorbeeld ‘zelforganisatie’. Aan Marcel heb ik dan een goeie!”

Gert Jan Tupker

Bestuurder Brijder Verslavingszorg, Parnassia Groep

“Having read Marcel van Marrewijk’s excellent book on phase wise development, I invited him to cooperate in a strategy process to adapt our business school in line with the trends of the current collaborative economy.
He organized a summit and presented the keynote speech. Marcel is a knowledgeable and inspiring speaker and a nice guy to work with.”

Bram ten Kate

Dean International Business School, Hanze Hogeschool

Bij de ontwikkeling van het Visiedocument 2015 “Groot worden door klein te blijven” hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de inzichten van Marcel van Marrewijk.

Gerard van Kesteren

Directeur 1nP (GGZ), Parnassia Groep

Een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid

Er wordt veel gesproken over duurzame inzetbaarheid, maar het onderwerp beklijft niet: medewerkers pakken het onvoldoende op, directies lijken het niet relevant te vinden, maar de percentages van lifestyle – en burn-out gerelateerde klachten nemen nog steeds toe! Een kritisch analyse met een innovatieve oplossing! Inleiding Duurzame inzetbaarheid heeft een issue. Er wordt links en rechts van alles geprobeerd, maar heeft het ook effect? De laatste tijd krijgt HR-analytics terecht steeds meer aandacht, maar het staat nog in de kinderschoenen.
Lees meer...

Onbenut potentieel – Waar de ‘BV Nederland’ productiviteit laat liggen

Afgelopen week gaf ik een MT mee dat hun organisatie 40% van haar potentieel onbenut laat. Op zich best een heftige uitspraak die ik gelukkig kan staven op gedegen wetenschappelijk werk uit het Duitse taalgebied. Nu ken ik het primair proces van deze organisatie onvoldoende om hier voorbeelden te schetsen van het ‘onbenutte potentieel’. Ik kies daarom een ander ‘willekeurig’ voorbeeld van onbenutte potentie: de renovatie van een honk- en softbalcomplex bij ons in de buurt. De gemeente verraste de
Lees meer...