Als coach, adviseur of sparringspartner gericht op het ondersteunen van transformaties van mens, team, organisatie en maatschappij.

Voor het ontwikkelen, en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek gericht op organisatieontwikkeling en performance verbetering.

Via het open – of incompany programma van de Cubrix.academy zijn ‘updates‘ beschikbaar voor professionals en leidinggevenden.

Als inspirerend en visionair spreker beschikbaar via speakers.academy

“De mooiste ontwikkelingen vinden juist plaats tussen twee ecosystemen, beleidsterreinen of vakgebieden. Juist door ervaring en expertise op meerdere disciplines creëer ik waarde voor klanten.”

“De gezondheidszorg loopt vast in beheersing van kosten en kwaliteit. Verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding creëeren tussen cliënten, patiënten, medewerkers en samenleving vereist anders werken. Het ‘handboek organisatieontwikkeling’ geeft daar handvatten voor en sparren met Marcel leidt tot concretisering.”

Bert Kwadijk

Voorzitter, Zorggroep Sint Maarten

“Ik heb regelmatig behoefte om te sparren over ingewikkelde zaken, zoals de consequenties van bijvoorbeeld ‘zelforganisatie’. Aan Marcel heb ik dan een goeie!”

Gert Jan Tupker

Bestuurder Brijder Verslavingszorg, Parnassia Groep

“Having read Marcel van Marrewijk’s excellent book on phase wise development, I invited him to cooperate in a strategy process to adapt our business school in line with the trends of the current collaborative economy.
He organized a summit and presented the keynote speech. Marcel is a knowledgeable and inspiring speaker and a nice guy to work with.”

Bram ten Kate

Dean International Business School, Hanze Hogeschool

Bij de ontwikkeling van het Visiedocument 2015 “Groot worden door klein te blijven” hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de inzichten van Marcel van Marrewijk.

Gerard van Kesteren

Directeur 1nP (GGZ), Parnassia Groep

De appreciative inquiries van Elon Musk

Elon Musk stapte uit Paypall toen hij online banking op de kaart had gezet. In plaats van zijn 100 miljoen als belegger te investeren in talloze startups, koos hij ervoor weer zelf te gaan ondernemen. Hij daagde vervolgens maar liefst vier grote industrieën tegelijk...

Eenvoudiger wordt het niet (Ezine februari)

Eén van de voordelen van ouder zijn is dat je een beter zicht hebt op ontwikkeling. Wist je bijvoorbeeld dat een smartphone een heel rijtje apparaten heeft gecomprimeerd, geïntegreerd en daarmee overbodig gemaakt? Denk bijvoorbeeld aan muziekapparatuur en heel veel...